Washingtown

ワシントン 1-2-10, Suntopia Street, Minami-machi, Mito, Ibraki, Japan